''taşınmaz değerleme''

 

 

 

  • Taşınmazların tespiti ve fotograflandırılması

 

  • Arsa vasıflı taşınmazlar için ilgili belediyelerden imar durumlarının ve emlak-rayiç bedellerinin tespiti

 

  • Arazi vasıflı taşınmazlar için ilgili kurumlardan(İlçe tarım müdürlükleri,bölgede kamulaştırma yapan diğer kamu kurumları vb.) ve mahallinden fiyat araştırması yapılması

 

  • Taşınmaz maliklerinin adres tespitlerinin yapılması ve veraset incelemesi

 

  • Kıymet takdir dosyalarının hazırlanması