Geo Dizayn Harita İmar İnşaat Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. 2006 yılında  kurulmuştur. Sektörde şirket  çalışanlarımız ile Enerji İletim ve Nakil Hattı Etüt, Proje ve Kamulaştırma Haritalarının Yapımı, Enerji İletim ve Nakil hatları Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Onaylatılması,İmar Plan Tadilatları Yapılması,Sayısal  Halihazır Harita Üretimi , CBS (Coğrafi   Bilgi Sistemi), Kent Bilgi Sistemi Kurulması, Aplikasyon, Mera Alanları Aplikasyonu ve Haritaları Yapımı,Sayısal Kadastral Harita yapımı, Kamulaştırma Planları Yapımı, Kadastral Haritaların Sayısallaştırılması, İmar Planı Uygulaması, İfraz (Ayırma) -Tevhid (Birleştirme), Arazi Toplulaştırması, Maden Ocaklarının İmalat Haritasının Yapılması, Köy Yerleşik Alan Haritalarının Yapımı, Plankote, Fotogrametrik Harita Yapımı, Enkesit, Boykesit,  Kübaj Hesapları ve Onaylatılması,Taşınmaz Değerleme  iş kollarında hizmet sunmaktadır.

kalite belgelerimiz 

Şirketimizle ilgili en son bilgiyi burada bulacaksınız.