''imar uygulamaları''

 

 

  • Parselasyon Planlarının Hazırlanması

 

  • 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması

 

  • Yola terk işlemleri

 

  • İfraz işlemleri

 

  • Tevhid işlemleri

 

  • İrtifak hakkı kurulumu